icon icon icon
 

T11

08

Chi phí sản xuất điện tăng cao

Chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới giá thành điện đầu ra và hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện.