icon icon icon
 

T01

14

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NĂM NAY CÓ THỂ VƯỢT 5%

Theo Tổng cục Thống kê, năm nay, giá dịch vụ y tế còn một đợt điều chỉnh vào tháng 7, giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh vào tháng 9, theo đó chỉ số CPI tháng 12 sẽ ở mức khá cao, nhiều khả năng vượt mức 5%.