icon icon icon
 

SẢN LƯỢNG DẦU CỦA OPEC THÁNG 8 ĐẠT MỨC CAO NHẤT KỂ TỪ ĐẦU ĐẠI DỊCH

2023-01-14 09:20:06
Một cuộc khảo sát gần đây của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC trong tháng 8/2022 đã tăng lên mức cao nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch, năm 2020, nhờ các cơ sở ở Libya phục hồi sau tình trạng bất ổn và các thành viên vùng Vịnh tăng sản lượng nhằm rút lại thỏa thuận cắt giảm sản lượng với các nước đồng minh.

Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC đã đạt 29,58 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2022, tăng 690.000 thùng/ngày so với tháng 7/2022 và cao nhất kể từ tháng 4/2020.

OPEC+ (một nhóm gồm OPEC và các nước đồng minh) đang giải quyết việc cắt giảm sản lượng dầu được thực hiện vào năm 2020 khi đại dịch diễn ra, dù nhiều nước đang chật vật để cung cấp đủ số lượng. Sản lượng dầu đã vượt qua mức tăng cam kết của OPEC+ trong nhiều tháng.

Trong kỳ họp gần đây nhất nhằm tiến tới hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuân cắt giảm năm 2020, OPEC+ đã kêu gọi mức tăng 648.000 thùng/ngày trong tháng 8/2022 từ tất cả các thành viên OPEC+, trong đó có khoảng 413.000 thùng/ngày từ 10 nước thành viên OPEC.

Theo khảo sát, khả năng tăng sản lượng của nhiều nhà sản xuất thấp do đầu tư mỏ dầu không đủ. Sản lượng giàu mỏ của 10 nước thành viên OPEC trong tháng 8/2022 tăng 300.000 thùng/ngày so với tháng 7/2022 và vẫn thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu.

Sản lượng từ 10 nước thành viên thấp hơn 1,4 triệu thùng/ngày so với mục tiêu của tháng 8/2022, và thấp hơn 1,3 triệu thùng/ngày so với tháng 7/2022.

Các nguồn tin gần đây cho biết việc cắt giảm sản lượng tiềm năng được Ả Rập Xê-út đề ra vào tuần trước có thể không xảy ra và có khả năng nguồn cung Iran sẽ trở lại nếu nước này đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Kết quả khảo sát cho thấy, sản lượng tại Libya, một trong những nước được miễn trừ khỏi các thỏa thuận sản lượng của OPEC, đã tăng 400.000 thùng/ngày khi sản lượng phục hồi vào cuối tháng 7/2022 sau tình trạng bất ổn.

Nhà xuất khẩu Ả Rập Xê-út đứng thứ hai với sản lượng 100.000 thùng/ngày, đa số nguồn tin trong cuộc khảo sát đều đánh giá sản lượng của vương quốc này dưới hạn ngạch 11 triệu thùng/ngày.

Sản lượng của Nigeria phục hồi 50.000 thùng/ngày trong tháng 8/2022, đạt 646.000 thùng/ngày nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu và cũng là mức thiếu hụt lớn nhất.

 
Iraq đã tăng sản lượng lên 70.000 thùng/ngày do xuất khẩu từ phía Nam tăng, trong khi Kuwait tăng nguồn cung theo hạn ngạch của mình. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là thành viên OPEC duy nhất thực hiện đầy đủ mức tăng sản lượng đã cam kết.

Cuộc khảo sát cho thấy không có sự sụt giảm đáng kể nào về sản lượng trong tháng 8/2022. Sản lượng của hai nước được miễn trừ khác là Iran và Venezuela vẫn ổn định.

 
Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters) - https://vinanet.vn/nang-luong/san-luong-dau-cua-opec-thang-8-dat-muc-cao-nhat-ke-tu-dau-dai-dich-761118.html