icon icon icon
 

DỊCH VỤ VẬN TẢI

2023-01-11 08:03:41

DỊCH VỤ VẬN TẢI

Công ty Kim khí Bắc Thái cung cấp dịch vụ vận tải chuyên dụng, cẩu cato, xe cẩu tự hành, máy xúc, máy ủi.

Luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu thông hàng hóa cho toàn bộ mạng lưới phân phối sản phẩm của Công ty tới chân công trình cũng như đáp ứng nhu cầu vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn quốc.


Cẩu Kato


Máy múc


Xe chuyên dụng
 


Xe chở xăng dầu