Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày văn bản Tải về
38/2022/NĐ-CP Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 12/06/2022
20/2022/NĐ-CP Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 10/03/2022
85/2021/NĐ-CP Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về thương mại điện tử 25/09/2021
05/2021/TT-BKHĐT Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được 17/08/2021
136/2020/NĐ-CP Nghị định 136/2020/NĐ-CP về Luật Phòng cháy và chữa cháy 24/11/2020
126/2020/NĐ-CP Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 19/10/2020
123/2020/NĐ-CP Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ 19/10/2020
23/2019/QĐ-TTg Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 27/06/2019
36/2009/TT-BCT Thông tư số 36/2009/TT-BCT về ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu 14/12/2009
234/2009/TT-BTC Thông tư số 234/2009/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Nghị định số 84/2009/NĐ - CP về kinh doanh xăng dầu 09/12/2009