Lịch sử hình thành và thành tích

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

-  Được thành lập năm 1962, công ty Kim khí Bắc Thái (tiền thân của công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái) là doanh nghiệp có 100% vốn  Nhà nước. Nhiệm vụ chính là tiêu thu thép cho công ty Gang thép Thái Nguyên.

-  Năm 2004, công ty đã thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Công ty được đổi tên là công ty Cổ phần Kim Khí Bắc Thái và trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

- Tháng 10/2015, thoái vốn Nhà nước, 100% vốn Điều lệ thuộc sở hữu của các cổ đông chiến lược (tư nhân).

MỘT SỐ THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG

- Từ những năm 1980, Kim khí Bắc Thái là thương hiệu nổi tiếng về sản xuất và kinh doanh thép không chỉ ở Thái Nguyên mà còn vươn xa đến các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Nhiều năm liền liên tục, công ty được công nhận “Danh hiệu nhà phân phối tiêu biểu xuất sắc” của các công ty Gang thép Thái Nguyên – TISCO; Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP…

- Tập thể Đảng bộ, chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của công ty đạt được nhiều danh hiệu thi đua và khen thưởng của các cấp, được Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công đoàn ngành, UBND Tỉnh Thái Nguyên biểu dương và khen thưởng.